Ouders en school betrekken bij de hulp

De hulp die Tima Zorg biedt is laagdrempelig en snel inzetbaar. Bij de intake en evaluatie van de hulp betrekken we zo nodig de ouders en de school. We vertalen de ondersteuning naar de thuissituatie, zodat ouders thuis aan de slag kunnen. Ook school kan handelingsgericht advies ontvangen.

Hulp op school en/of thuis

Om Timazorg in te kunnen zetten is het belangrijk dat de problematiek zichtbaar is op school. Denk hierbij aan verzuim, concentratieproblemen, sociale problemen of opvallend gedrag in de klas. Een voorwaarde is dat de leerling de problemen (h)erkent en gemotiveerd is om er aan te werken.