Wie zijn wij

Wij zijn Tineke en Mark en we noemen ons Tima Zorg. Sinds 2018 zijn wij voor ons zelf begonnen. Daarvoor hebben we vele jaren voor andere organisaties gewerkt. We vinden kleinschaligheid en persoonlijk contact erg belangrijk. Op die manier kunnen we gericht werken, snel hulp bieden en ons richten op de echte hulpvraag. Voor iedereen kunnen we zorg en ondersteuning bieden en maatwerk leveren. Wij hebben allebei onze specialiteiten en dat maakt ons als team zeer sterk. Natuurlijk zijn we discreet en u kunt op ons bouwen en vertrouwen.

Werkwijze

Bij Tima Zorg beginnen wij altijd eerst met een intakegesprek. Dit is een eerste kennismaking zodat de cliënt en/of ouder en/of vertegenwoordiger een goed beeld kan krijgen van Tima Zorg en wij een goed beeld krijgen van de cliënt. Centraal in dit gesprek en eventuele vervolggesprekken staan de wensen en mogelijkheden van de cliënt. Na het eerste gesprek beoordeelt Tima Zorg of de gevraagde zorg of ondersteuning geboden kan worden. Soms is aanvullend onderzoek nodig.

Daarna brengen wij de gewenste begeleiding en ondersteuning in kaart en komen wij met een plan van aanpak. (Zorgplan)


Zorgplan

In het zorgplan worden zaken vastgelegd als de wensen van de cliënt, de doelen waar aan gewerkt gaat worden en de verdere afspraken die zijn gemaakt. Het zorgplan is het uitgangspunt van de begeleiding. Aan de hand van het plan maken we werkdoelen en werkschema’s en leveren deskundige zorg. Regelmatig wordt besproken of de wensen en verwachtingen van de cliënt nog overeenkomen met de zorgverlening van Tima Zorg of dat deze moet worden bijgesteld.

Bij het intakegesprek hebben wij de volgende documenten nodig:

  • Uw Paspoort of ID-kaart
  • De verwijzing van de huisarts van uw kind of de beschikking van de betrokken consulent, wijkcoach of regisseur van de gemeente
  • Het paspoort of ID-kaart van uw kind indien aanwezig
  • Of een ander document waarop het Burger Service Nummer (BSN-nr) en geboortedatum van uw kind op staat, bijvoorbeeld een geldige zorgpas van uw zorgverzekering.

Samenwerking

We werken samen met verschillende gemeentes en zorginstanties. We worden door deze instanties als professioneel zorgaanbieder erkend.