Kosten en verwijzing

Als u zichzelf of uw kind bij ons aanmeldt via uw huisarts of verkregen beschikking van de gemeente, dan stellen wij u telefonisch een aantal basisvragen. Op basis van de antwoorden kunnen wij u een richting geven of Tima Zorg u verder kan helpen. Als wij u verder kunnen helpen maken wij met u een afspraak voor een intakegesprek.

Via huisarts
Indien uw huisarts u een verwijsbrief meegeeft dan deze graag meenemen. Uw huisarts mag gerust contact met ons opnemen over een eventuele verwijzing als u daar toestemming voor heeft gegeven.

Via de gemeente
Ook kunt u via uw gemeente bij ons terecht voor de juiste hulp. De gemeente neemt dan met ons contact op over wat u nodig heeft. Wij overleggen dan met de betrokken consulent, wijkcoach of regisseur. Vervolgens maken wij met u een afspraak om samen tot een plan van aanpak te komen.

Indicatie

Heb je ambulante begeleiding, dagbesteding, gezinsbegeleiding of als mantelzorger ondersteuning nodig? Dan valt de zorg en begeleiding onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Ben je jonger dan 18 jaar, dan valt je zorg en begeleiding onder de jeugdwet. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo en jeugdhulp (Jeugdwet). Vraag bij het Wmo-loket of het sociale wijkteam van jouw gemeente naar de mogelijkheden.

Financiering

Persoonsgebonden Budget (PGB)
Met het PGB kun je zelf je begeleiding inkopen en doe je zelf de administratie. Je kunt dan zelf bepalen waar, wanneer en door wie de zorg wordt geboden. De consulent van de gemeente die langs zal komen voor een zorgindicatie kan je meer vertellen over de verschillen tussen ZIN en PGB.

Zorg in Natura (ZIN)
Wanneer je zelf een ZIN-indicatie aanvraagt bij de gemeente omdat je individuele begeleiding nodig hebt, komt er iemand van de gemeente bij je thuis, die samen met jou gaat bespreken wat je hulpvraag is. Er zal gevraagd worden naar welke zorgaanbieder je voorkeur uitgaat. Je kunt ook contact opnemen via onze website. Tima Zorg kan je dan ondersteunen bij het doen van de aanvraag bij de gemeente.

WMO/JEUGDHULP
Timazorg biedt zowel Jeugdhulp en WMO voor ZIN als zorg uit PGB in heel Groningen en Drenthe.