Gezinsbegeleiding

Zijn er problemen in het gezin, kun je wel wat advies en of ondersteuning gebruiken dan kunnen wij dit aanbieden evenals structuur brengen en advies geven over onder andere gezond leven. Ook ouders van een kind met een beperking kunnen wij helpen bij het ondersteunen met de opvoeding. Ook kinderen, die ouders hebben met een verstandelijke beperking of psychisch problemen kunnen wij helpen.

Opvoedvragen

Een kind of jongere met een beperking heeft vaak extra zorg en aandacht nodig. Als ouders kun je daarbij tegen allerlei vragen aanlopen. Hoe ga ik om met het lastige gedrag van mijn kind? Hoe leer ik mijn kind om contact te leggen? Ook wanneer één van de ouders (of beide) te maken heeft met een (licht) verstandelijke beperking kan dit de opvoedtaak lastig maken. Tima Zorg kan ouders een steuntje in de rug geven zodat ze weer op een ontspannen manier ouder kunnen zijn. Dit doen we door naast hen te gaan staan en samen te kijken hoe het kind, met zijn of haar talenten en beperkingen, zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen.

Begeleiding

Tima Zorg komt regelmatig thuis bij het gezin. Gezamenlijk kijken we wat het gezin nodig heeft. Vervolgens wordt er een plan op maat gemaakt, waarbij we oog hebben voor de sterke kanten en behoeften van alle gezinsleden. We richten ons op het hele gezin, maar de opvoedondersteuning aan ouders staat centraal. Ouders krijgen bijvoorbeeld informatie en leren praktische vaardigheden aan om de opvoeding en communicatie met hun kind(eren) te verbeteren. Daarnaast is er alle ruimte om vragen te bespreken over bijvoorbeeld omgaan met conflicten, sociale media, seksualiteit, maar ook over levensvragen en geloof.

De klachten waar wij ons op richten zijn onder meer:

 • Stemmingsklachten
 • Depressiviteit
 • Piekeren
 • Motivatieproblemen
 • Angstklachten
 • Eetproblemen
 • Negatief zelfbeeld
 • Slaapproblemen
 • Sociale problemen
 • Gedragsproblemen zoals impulsiviteit of agressie
 • Moeite met een overlijden, scheiding, een ongeluk of ziekte van ouders
 • Lichamelijke klachten zonder medische oorzaak
 • Uitgaven en schulden