Gedragskundig advies

Tima Zorg is gespecialiseerd in ontwikkelings-, opvoedings- en leerproblematiek. Soms is er echter deskundige hulp nodig bijvoorbeeld een psycholoog of orthopedagoog. Mensen denken vaak dat orthopedagogen alleen met kinderen werken, maar in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking werken orthopedagogen met mensen van diverse leeftijden. Door middel van observaties, onderzoek en gesprekken stelt Tima Zorg samen met de zorgcoördinator en behandelaars een gedegen individueel zorgplan op. Vanzelfsprekend worden cliënt, ouders en wettelijk vertegenwoordiger nauw betrokken bij het zorgplan. Ook volgt Tima Zorg of de gestelde doelen worden behaald en of bijsturing nodig is. Verder wordt binnen Tima Zorg gebruik gemaakt van verschillende innovatieve hulpmiddelen.